نقش NGO‌ها در تحقق آرمان‌های ملی

بازدید: 905

مولف: سعید منوچهریان

ویراستار: سیدمجتبی کاهانی‌حسینی

شابک: ‏ 150000 ریال :‏ 978-600-8450-76-4

سرشناسه: منوچهریان، سعید، ‏ 1339

مشخصات نشر: مشهد: زرین کلک آفتاب، ‏ 1395

مشخصات ظاهری: ‏ 246 ص. : مصور،جدول ،نمودار

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: سازمان‌های غیردولتی — مدیریت

رده بندی کنگره: ‏ JZ4841‏ /م8ن7 1395

رده بندی دیویی: ‏ 361/7

شماره کتابشناسی ملی: 4524990