سلامت رواني بر باد رفته

نویسنده:سندوس محمدي
 
زماني كه در جامعه صحبت از سلامت روان مي‌شود، مقوله‌اي فراتر از بيماران رواني يا كساني را كه اختلالات رواني دارند، دربرمي‌گيرد. وقتي پاي سلامت روان به میان مي‌آيد ممكن است هر كدام از ما در معرض قضاوت ملاك‌هايي قرار بگيريم كه سلامت روان‌مان در شبهه قرار گيرد؛ اين مساله به‌ويژه زماني كه از جامعه ما صحبت مي‌شود كه در يك دوره گذار قرار دارد و در حال پشت سر گذاشتن تضادهاي زيادي است، صورت جدي‌تري به خود مي‌گيرد. ناهنجاری‌هایی که به اشکال مختلف در جامعه مشاهده می‌شود یا اتفاقاتی که به‌طور خاص هر کدام از ما در خانواده یا محیط کار یا تحصیلمان با آنها روبه‌رو می‌شویم.
 

نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی در تأمین و ارتقای سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی چیست؟

cooperative

 در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند، ولیکن در عصر حاضر مدیران برای توسعه، در عین حال که به سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی توجه می نمایند، بایستی نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتماعی معطوف نمایند.

در این مقاله نخست با استفاده از دیدگاه تنی چند از صاحب نظران پیشقدم در این امر به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته شده؛ در ادامه به نقش دولت در بازسازی سرمایه اجتماعی اشاره ای مختصر خواهیم نمود و سپس با ارائه تعاریفی از سازمانهای غیر دولتی (NGO ها) ارائه نموده و پس از بررسی پدیده NGO ها در ایران، ارتباط و نقش آن در شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی تبیین می گردد.
در نهایت راهکارهای لازم جهت تقویت سرمایه اجتماعی از طریق نهادهای دولتی و غیر دولتی (NGO ها) پیشنهاد می گردد.

مهندسین و تعهدات مدنیش

نویسنده: محمدامين سازگارنژاد

 

امروزه بناها، آبادی‌ها و شهرهایی که در گذشته‌های دور ساخته شده‌اند و آنهایی که در قرون اخیر با نقشه معماران، طراحان و محاسبان به وجود آمده‌اند، به نمادی از تفکر و اندیشه آنها و نحوه دید آنها به جهان تبدیل شده است. تخت‌جمشید، طاق‌بستان، گنج‌نامه و صدها بنای سنگی و تمدن زیبای اصفهان و ده‌ها اثر پایدار و ماندگار، ترجمان دوراندیشی و بزرگ‌اندیشی انسان‌هایی است که بالندگی را به فرهنگ شهرنشینی، شهرداری و شهرسازی ایران اضافه کرده‌اند.

زنان در برنامه ششم توسعه رویکردها و الزامات

نویسنده: آذر منصوری

 

ایجاد فرصت مناسب برای ایفای نقش سازنده همه شهروندان در رشد و پیشرفت کشورها و درحالی‌که نیازهای انسانی آنان تأمین شده باشد، در متن برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور قطع نقش عالی انسانی در تأمین اهداف توسعه بسیار قابل توجه بوده است. از میان عوامل گوناگون نوین برای تأمین اهداف رشد و توسعه، یعنی منابع طبیعی و استعدادهای خدادادی، نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت و فناوری، این نیروی انسانی است که سهم اصلی را برای بهبود همه‌جانبه کشورها بر عهده دارد. این نکته، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در الگوی توسعه‌یافتگی جهان غرب به‌طور معمول فرآیند نوسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و فکری با ورود هرچه بیشتر زنان به حوزه عمومی همراه بوده و به همین دلیل سهم زنان در تصمیم‌گیری برای زمینه‌های گوناگون افزایش یافته است. برای بررسی جایگاه زنان ایران در برنامه توسعه‌ای کشور و آنچه پس از اجرای این برنامه‌ها به مرحله اجرا درآمده است، نیاز به مداقه در عملکرد دولت‌ها و نیز انطباق آن با اهدافی دارد که در پی دستیابی آن بوده‌اند. از زمانی که اولین برنامه توسعه‌ای در کشور نوشته شده است، با عنایت با ساختار قانون اساسی که بخش مجزایی را به زنان اختصاص داده است، جایگاهی در قوانین برنامه توسعه‌ای و مبتنی بر رویکرد دولت‌های مستقر برای زنان دیده شده است. 

 

تشکیل اعتبار خرد و زنان تسهیلگر توسعه روستایی

نویسنده: فروغ‌السادات بنی‌هاشم

 

در بحث توان‌افزایی زنان روستایی تفاهمنامه‌ای بین معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و جهاد کشاورزی در جهت توانمند‌سازی زنان روستایی وعشایری منعقد شد؛ تفاهمنامه‌ای که بر مبنای آن، یک موافقتنامه هم درنظر گرفته شد.

 

جای خالی قانونی مدون برای سازمان‌های مردم‌نهاد

نویسنده: غلامرضا مدنیان

 

سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها چند سالی است که به جای واژه «NGO» برگزیده شده است. در حقوق عمومی‌سازمان‌های مردم نهاد به عنوان واسطه بین مردم و حکومت به تامین اهداف دو طرف کمک می‌کنند.

 

نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

نویسندگان: لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی

 

امروزه جهان در راه رشد و رسیدن به پیشرفت در تمام عرصههای علمی، تکنولوژی، فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی و… در حرکت است. در دنیای کنونی هدایت جامعه به سوی جامعه ای پیشرفته امری مهم تلقی میشود. یکی از عواملی که کشورها را به سوی توسعه سوق میدهد توجه به مقوله جامعه مدنی است و رسانه ها ابزاری هستند که می توانند در تکوین آن در جامعه نقش داشته باشند. جامعه مدنی حوزهای از روابط اجتماعی، شامل نهادهایی است که از نظر فکر و هدف همسو میباشند و در قالب احزاب، اصناف و مانند آن فعالیت میکنند، به گونهای که دولت در آنها نفوذی ندارد، بلکه آنها در سیاست نفوذ دارند و در کلیه تصمیمگیریهای سیاسی و خط مشیها دخالت دارند.

این مقاله، حاصل پژوهش در زمینه نقش تلویزیون در رسیدن به توسعه است. توسعه مؤلفه ای است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است، که این پژوهش بعد جامعه مدنی را مورد توجه قرار داده است. با امداد و همیاری رسانه ها می توان به شاخصه هایی برای توسعه جوامع دست یافت. در میان رسانه ها نقش تلویزیون به عنوان رسانه ای فراگیر و پرنفوذ مورد توجه است.

سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه

نویسندگان: محمدغفوری؛ روح الله جعفري

 سرمایه اجتماعی از جمله نظریه‌های جامعه‌محوری است که امروزه بسیاری از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی را به‌خود اختصاص داده است، اما پیوندهای چندجانبة این مفهوم با مسائل مرتبط در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، شناخت و تبیین آن را دشوار ساخته است. بنابراین، ایجاد سرمایه اجتماعی و فراهم نمودن شرایط و بسترهای مورد نیاز جهت توسعه جامعه مدنی و دموکراسی منوط به شناخت دقیق آنها و روابط و تعاملشان با یکدیگر است. در نوشتة حاضر، با تمرکز بر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، از سازمان‌ها و انجمن‌های داوطلبانه به‌عنوان گره کانونی برای رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی یاد شده است. در ادامه، وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و گفته شده که روند دموکراسی‌خواهی در ایران از چرخه فراز و فرود سرمایه اجتماعی پیروی می‌کند، ازاین‌رو تقویت دموکراسی با شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی پیوند دارد و این ارتباط در تسهیل زمینه‌های ارتقای سرمایه اجتماعی مؤثر است.

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید